RESMIJE BISLIMI – SEKRETARE

Arsimi I kryer: Shkolla e mesme ekonomike ,,Boris Kidriç,,

E punësuar nga viti 1975