Emri i shkollës Shkolla fillore periferike “ SAMI FRASHËRI “ – f. Shishovë
Adresa, komuna, vendi f. –Shishovë,  Komuna Saraj – Shkup
Telefoni 2052 – 561
Fax 2052 – 561
e-mail samifraseri@yahoo.com
Themeluar prej 1945- katërvjeçare,
Verifikimi – Numri i aktit 11-587/14
Viti i verifikimit 1986
Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Gjuhë shqipe, gjuhë maqedone
Viti i ndërtimit 1945
Sipërfaqja e objektit 212 m2
Sipërfaqja e oborrit shkollor 200 m2
Shkolla punon në ndërime Dy ndërime
Mënyra e nxemjes së shkollës Me drunj
Numri i klasave 3
Numri i paraleleve 4
Numri i ndërimeve 2
Emri i shkollës Shkolla fillore periferike “ SAMI FRASHËRI “ – f. Matkë
Adresa, komuna, vendi f. Matkë – Komuna Saraj – Shkup
Telefoni 2052 – 561
Fax 2052 – 561
e-mail samifraseri@yahoo.com
Themeluar prej 1945- katërvjeçare,
Verifikimi – Numri i aktit 11-587/14
Viti i verifikimit 1986
Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Gjuhë shqipe
Viti i ndërtimit 1945
Sipërfaqja e objektit 156 m2
Sipërfaqja e oborrit shkollor 124 m2
Shkolla punon në ndërime Një ndërim
Mënyra e nxemjes së shkollës Me drunj
Numri i klasave 3
Numri i paraleleve 2
Numri i ndërimeve 1