Emri Mbiemri dhe Lënda   Emri Mbiemri dhe Lënda  Kujd Klase
1. Nadire Selmani    –  Gjuhࡗ shqipe 1. Azemine Pajaziti I1
2. Sadush Jakupi – Gjeografi 2. Vasfije Sulejmani I2
3. Nusret Matnjani-Arsim fizikorë dhe shëndetësorë 3. Behare Mustafa II1
4. Sebajdin Bajrami-Gjuhë frenge 4. Fatmire Ismani II2
5. Lirim Isai-Matematikë,Fizikë 5. Florije Dauti III1
6. Zejnepe Nuhi-Gjuhë.Angleze 6. Rejhane Ramadani III2
7. Sihana Jakupi-Arsim muzikorë 7. Shpresa Shabani IV1
8. Ajfer Jakupi-Gjuhë angleze 8. Fatmire Sulejmani IV2
9. SnezhanaVeliçkovska-Gjuhë maqedone 9. Shqipe Ameti V1
10. Zulejha Bajrami-Matematikë-Fizikë 10. Fatime Saiti V2
11. Ajten Abdulla-Histori 11. Merzuk Alija II ,  IV      Shishovë
12. Besim Fazliu-Biologji 12. Zulqufli Alija I
13. Merjeme Bexheti-Kimi 13. Sejdi Ali III ,  V
14. Ajdin Feta-Arsim teknik 14. Vesna Petlarska III,   IV,   V
15. Leontina Kadri-arsim figurativ 15. Sehadin Sulejmani II ,  IV  , I       Matkë
16. Ferijan Feta-Gjuhë angleze 16. Gjylsere Livareka Idrizi III , V
17. Ismet Selmani-Gjuhë angleze 17.  

 

 

 

18. Gjylshene Nuredini-Gjuhë angleze 18.    
19. Snezhana Neshevska-Gjuhë maqedone 19.