• HISTORIKU

    Shkolla fillore “ Sami Frashëri “është e vendosur në fshatin Gllumovë. Fshati Gllumovë...

  • VIZIONI

    Vizioni i kësaj shkolle do të bazohet në shumë komponente që kanë të bëjnë me programet...

  • MISIONI

    Roli kryesor dhe misioni i kësaj shkolle është që të mësojë dhe arsimojë nxënës të...

99
NXËNËS
99
ARSIMTARË
99
PARALELE
99
SHKOLLA PERIFERIKE

BASHKËPUNIMET DHE AKTIVITETET TJERA

Këshilli i prindërve në mënyrë aktive do të marrë pjesë në bashkëpunimin me Këshillin e prindërve të shkollave të tjera të mesme në nivel të komunës, qytetit dhe Republikës.

Këshilli do të bashkëpunojëme disa institucione shtetërore, firma private, organizata civile, ambasada të huaja me qëllim të realizimit të suksesshëm të planeve dhe programeve mësimore, përkatësisht përmirësimit të klimës punuese si për nxënësit ashtu edhe për personelin edukativo arsimorë...

DREJTORI

HYSNI MUSTAFA

Arsimi i kryer: Fakulteti Pedagogjik

I punësuar në arsim nga  viti  1987.

Nd.DREJTOR

 AFËRDITA BEXHETI - Ndihmës Drejtori

Arsimi i kryer: Fakulteti Filologjik Qirili dhe Metodi...

SEKRETAR

 RESMIJE BISLIMI - SEKRETARE

Arsimi I kryer: Shkolla e mesme ekonomike ,,Boris Kidriç,,

E...

PEDAGOG

 SAFET NUREDINI - PEDAGOG

Arsimi I kryer-Fakulteti Filologjik Qirili dhe Metodi Shkup

I...

BASHKËPUNIMET