SHKOLLA FILLORE KOMUNALE

“SAMI FRASHËRI” GLLUMOVË

Komuna Saraj-Shkup

Shkolla fillore komunale “Sami Frashëri“ është e vendosur në Gllumovë, Komuna Saraj-Shkup. Gllumova i takon  trevës së Dervenit dhe shtrihet në rrugën Saraj-Matkë pranë lumit Treska, liqenit artificial Treska  dhe liqenit artificial Matkë …