RRETH NESH

Shkolla Fillore “Sami Frashëri“ Shkolla fillore komunale “Sami Frashëri“ është e vendosur në Gllumovë, Komuna Saraj-Shkup. Gllumova i takon  trevës së Dervenit dhe shtrihet në rrugën Saraj-Matkë pranë lumit Treska, liqenit artificial Treska  dhe liqenit artificial Matkë. Në këtë mjedis mësimi  zhvillohet  në kuadër të shkollës fillore

Më shumë